othar pataridzis Sesaxeb

°

 

retour Page d'accueil

retour menu

დაბრუნება პირველ გვერდზე  დაბრუნება ქართულ მენიუზე

 

°

ოთარ პატარიძის შესახებ

A propos d'OTHAR PATARIDZE

 

 

 

ოთარ პატარიძე

 

 

Voir la version française

è

ოთარ პატარიძე

 

èდაბადებული ქალაქ პარიზში 22 ივლისს 1943წ

èუმაღლესი დამთავრებული ეკონომიურ დ და ფინანსთა დარგებში

èორმაგი მოქალაქეობის მქონე : ფრანგული და ქართული ( 29 სექტემბერს 2005წ )

èფრანგულის გარდა, ფლობს ინგლისურს და გერმანულ ენებს

èწევრი ; 2003 წლიდან ჩვენებურების (როგორც პირველ ემიგრქციის შვილი) და 2006 წლიდან ჩოხოსნების

è2002 წლიდან : პენსიონერი

èმანამდე, 1971 წლიდან, საფრანგეთში , ფირმა AGFA-GEVAERT ის ფინანსთა დირექტორის მოადგილე ამ აფირმის ხარისხის

    განყოფილების დირექტორი  და 1997 წლიდან, ფირმა AGFA-FINANCE ის გენერარური დირექტორი

èყოფილი თავმჯდომარე ქართულ ლტოლვილთა  სათვუსტომოსი საფრანგეთში ( 1987წ-1991წ )

èქართულ ემიგრაციის ახალგაზრდებს შეასწავლა ქართული სიმღერა და გალობა. მან შექმნა გუნდი“მერანი“ ( 1971წ-1991წ )

     და იყო წამყვანე წმინდა ნინოს ელესიის გუნდის 25 წლის განმავლობაში

è1991 წლის მაისიდან, პირველად გაიცნო მისი სამშობლო საქართველო, როგორც დამკვირვებელი არჩევნების

èმონაწილეობს ქართულ მრავახმიანობის სიმპოზიუმში

è2005 წლის ნოემბერში, მან აქტიური როლი ითამაშა ქაქუცა ჩოლოყაშვილის ნეშტის დაბრუნებაში საქართველოში . ის იყო

     ერთად-ერთი წევრი საფრანგეთის პოლიტიკურ ემიგრაციიდან რომელმაც იკადრა დიდი ქაქუცა მიეცილა მის მესამე და სამუდამო

     სამარისკენ, მთაწმინდაზე

èმამის სახელი და გვარი : ელისე პატარძე ( 16 06 1896წ-10 02 1975 )წამოსული საქართველოდან აგვისტოს 1924წ აჯანყების შემდეგ,

     ეროვნულ დემოკრატიუ პარტიის ერტ-ერთი ლიდერი ემიგრაციაში. მა შექმნა 1949 ცნობილი ჟურნალი ივერია საფრანგეთში

èდედის სახელი და გვარი : თამარ ალშიბაია ( 30 09 1908წ-7 09 2010წ ) წამოსული საქართველოდან 1921წ

èმან თანამშრომლობა დაიწყო 2007 წლიდან მატონ ბუბა კუდავასთან და ბატონ გოჩა საიტიძესთან, ხელნაწერთა ეროვნულ ინსტიტუთთან

    და ურჩევს ყველა ქართველ ემიგრანტებს რომ დაუბრუნონ - უანგაროდ- საქართველოს მათი მშობლების მნიშნელოვანი ხელნაწერები,ჟურნალები და ფოტოსურათემი

    რომლებიც წარმოადგენენ საქართველოს ისტორიის ერთ-ერთ ნაწილს და ეკუთვნიან საქართველოს საგანძურს !

 

 

 

version française

Otar Pataridze

 

èné à Paris le 22 juillet 1943

èEtudes supérieures dans les  domaines de l’économie et de la finance

èDouble nationalité : française et géorgienne ( 29 septembre 2005 )

èEn plus du français, il parle l’anglais et l’allemand

èMembre depuis 2003, des  Chveneburi (en tant que fils de la première émigration) et membre des Chevaliers de la Tchikha ( Tchkhosnebi  )depuis 2006

èRetraité depuis 2002

è Carrière : Depuis 1971, Directeur Financier Adjoint de la société AGFA-GEVAERT France et également  directeur Qualité de cette société . De 1997 à 2002 Directeur Général d’AGFA FINANCE S.A.

èAncien président de l’Association des réfugiés géorgiens en France ( 1987-1991 )

èA enseigné le chant profane et religieux aux jeunes d’origine géorgienne . Il a créé l’ensemble  « Merani » (1971-1991)

     et a dirigé  le chœur  de l’église Sainte  Nino de Paris pendant 25 ans

è Le 26 mai  1991, il s’est rendu pour la première fois dans le pays de ses parents , la Géorgie, en tant qu’observateur des élections

èDepuis 2002 il participe aux Symposiums international de la Polyphonie mondiale qui a lieu tous les 2 ans à Tbilissi

èEn novembre 2005, il a joué un rôle actif dans le retour en Géorgie  de la dépouille de Kakoutsa Cholokashvili ( Héros National ). Il fut le seul membre

    de l’émigration politique géorgienne à avoir conduit la sépulture du «  Grand Kakoutsa » vers sa troisième et définitive demeure au Panthéon de MTATSMINDA

èNom et prénom du père : Eliysse Patardze ( 16 06 1896-10 02 1975 ) a quitté  la  Géorgie à l’âge de 28 ans, la  après l’Insurrection Nationale  d’août 1924 . Il a été

     l’un des dirigeants du Parti National Démocrate dans  l’émigration et a créé en 1949 la célèbre journal IVERIA en France

èNom et prénom de la mère : Thamar Alchibaya  ( 30 09 1908-7 09 2010 ) Elle a quitté la Géorgie à l’âge de 11 ans en 1921

èIl a commencé à coopérer  avec l’Institut National des Manuscrits en 2007 avec M. Buba Kudava et M. Gocha Saitidze

    Et conseille à tous les émigrés  géorgiens de  à La Géorgie,  - de manière désintéressée - les manuscrits, magazines et/ou journaux ainsi que  les photographies importantes

    Celles-ci faisant partie intégrante  l’histoire de la Géorgie et constituent une partie du TRESOR DE GEORGIE  !

 

 

 

 

Retour début