°

 

retour Page d'accueil

 

დაბრუნება პირველ გვერდზე  

°

24 მაისის 2024ქართული არტიის პროექტი

La Charte géorgienne  Proposition du  le 24 mai 2024

 

La Charte géorgienne de Salomè Zourabichvili le 24 mai
 

ქართული ქარტია

პრეზიდენტმა სებ-ის საბჭოს წევრად პარლამენტს ასარჩევად ეკატერინე ღაზაძე წარუდგინა

 

 

,,

ქართულ ქარტიაში" ასახულია საზოგადოების დაკვეთა და მოთხოვნა. ის თავისი არსითა და სულისკვეთებით ასევე ემსახურება იმ მთავარი ნაბიჯების გადადგმას, რომლებსაც დღეს საზოგადოებისთვის ეგზისტენციალური მნიშვნელობა აქვს.

ნაბიჯები, რომლის შესრულების ვალდებულებას ამ ქარტიაზე ხელმომწერნი იღებენ, ასევე ეხმიანება ევროპული რეკომენდაციის 9 პუნქტს.

ეს ნაბიჯებია:

1. ქვეყნის ევროპული კურსისათვის დამაზიანებელი კანონების გაუქმება

დაუყოვნებლივ გაუქმდება ყველა კანონი, რომელიც ეწინააღმდეგება ევროპულ გზას და ევროპულ რეკომენდაციებს. კერძოდ, „უცხოური გავლენის გამჭვირვალობისშესახებ კანონი, ანუ რუსულ კანონი, ,,საარჩევნო კოდექსში ცვლილებები, .. მოსმენების და ოფშორების  კანონები და სხვა.

ასევე გაუქმდება 2024 წლის პროტესტში მონაწილე დემონსტრანტების მიმართ პოლიტიკურად მოტივირებულ საქმეები და მიღებული იქნება ამინისტია.

2. მართლმსაჯულების სისტემის გათავისუფლება და ნდობის აღდგენა

სასამართლოს გათავისუფლება

·        გავათავისუფლებთ კლანური მმართველობისგან მოსამართლეთა კეთილისინდისიერების, დაუსაბუთებელი ქონების წარმომავლობის  შემოწმების გზით;

·        ეს შემოწმება შეეხება, ყველა იმ მოსამართლეს, რომელთა პოლიტიკურად მოტივირებულმა გადაწყვეტილებებმა დააზიანა სასამართლოს მიმართ ნდობა და შელახა  მისი რეპუტაცია;

·        შემოწმება შეეხება საკონსტიტუციო სასამართლოს, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს, უზენაესი სასამართლოს ყველა წევრს, სააპელაციო და საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარეებს;

·        შემოწმება შეეხება ასევე, ყველა ახალ მოსამართლეს. სასამართლოს დაემატება ახალი მოსამართლეები, რაც აღმოფხვრის სასამართლოს გადატვირთულობას და საქმეთა განხილვის ვადების დარღვევას;

·        სრულფასოვნად ამოქმედდება სასამართლოში საქმეთა ელექტრონული წესით განაწილების სისტემა, რათა გამოირიცხოს საქმეთა განაწილების პროცესში პოლიტიკური გავლენები;

·        მოსამართლეებს არ შეეძლებათ მეორე ვადით ადმინისტრაციული თანამდებობის დაკავება;

·        გავაძლიერებთ ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს მანდატს და გავავრცელებთ მის უფლებამოსილებას მაღალი საჯარო ინტერესის მქონე საქმეებზეც.

 

იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს  ძირეული რეფორმა შეეხება:

-  ჩამოერთმევა ჭარბი უფლებამოსილება, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს - კერძოდ:

·        დისციპლინური სამართალწარმოების უფლება, რაც მოსამართლეთა დევნის ბერკეტია;

·        ჩამოერთმევა ადმინისტრაციული ორგანოების თავმჯდომარეების არჩევის უფლება;

·        იუსტიციის სკოლა საბჭოსგან დამოუკიდებელი გახდება;

·        უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების შერჩევის წესი შეიცვლება: საბჭო მხოლოდ შეამოწმებს კანდიდატებს მხოლოდ კონსტიტუციით დადგენილი კრიტერიუმებით, ხოლო სიას სრულყოფილად წარუდგენს პარლამენტს, რომელიც აირჩევს მათ.

საბჭოს წევრებს აეკრძალებათ:

·        სსხვა ადმინისტრაციული თანამდებობების დაკავება;

·        ორჯერ არჩევის შესაძლებლობა.

საბჭოში მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებზე გავლენა ექნებათ არამოსამართლე წევრებს.

 

3. რეფორმების სხვა პრიორიტეტული ნაბიჯები შეეხება:

პროკურატურას

·        გენერალური პროკურორი აირჩევა მაღალი ქვორუმით და მხოლოდ ერთი ვადით

·        საპროკურორო საბჭო გაძლიერდება

სუსი/შსს

ძალაუფლების დეკონცენტრაციის მიზნით, ჩატარდება სუსის და შსს- ძირეული რეფორმა. თითოეულის საქმიანობაზე დამყარდება ეფექტური საპარლამენტო კონტროლი, რომელიც დაიცავს მათ პოლიტიკური გავლენებისაგან.

სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურს

გავაძლიერებთ და მივანიჭებთ რეალურ დამოუკიდებლობას, რათა დაიცვას მოქალაქეთა უფლებები სამართალდამცავების მხრიდან ჩადენილ ძალადობის ფაქტებზე.  

ანტიკორუფციულ სააგენტოს

გამოვყოფთ აღმასრულებელი ხელისუფლებისგან და მივანიჭებთ რეალურ ბერკეტებს. პირველ რიგში, აღვჭურვილი იქნება კორუფციულ საქმეებზე საგამოძიებო უფლებამოსილებით რაც დღეს არ გააჩნია

სააგენტოს ხელმძღვანელს აირჩევს საქართველოს პარლამენტი და ის ანგარიშვალდებული იქნება პარლამენტის წინაშე.

ეროვნულ ბანკს

დავუბრუნებთ დამოუკიდებლობას საბჭოს წევრთა რაოდენობის გაზრდით და აღმასრულებელ და არააღმასრულებელ წევრთა შორის ბალანსით.

გამოირიცხება ერთპიროვნული გადაწყვეტილებების მიღების შესაძლებლობა.

გაუქმდება ეროვნული ბანკის ხელმძღვანელის მიერ ერთპიროვნულად მიღებული ბრძანება, რომელიც ეწინააღმდეგება საქართველოს საერთშორისო ვალდებულებებს.

მარეგულირებელ ორგანოებს

გავათავისუფლებთ პოლიტიკური გავლენებისგან და დამოუკიდებელი ხელმძღვანელები დაინიშნებიან დემოკრატიული წესით

 

4. საარჩევნო სისტემის გაჯანსაღება

სამართლიანი და თავისუფალი არჩევნების ჩატარებისთვის შიქმნება სათანადო  პირობები:

დაიხვეწება ცესკოს თავმჯდომარის არჩევის და   ცესკოს დაკომპლექტების წესი, დაიწევა ბარიერი, აღდგება ბლოკების შექმნის შესაძლებლობა, გადაიხედება პარტიების დაფინანსების წესი, დიასპორას მიეცემა არჩვენებში შეუფერხებლად მონაწილეობის შესაძლებლობა.

 

ახალი პოლიტიკური რეალობის შექმნა

ჩვენ, ამ ქარტიაზე ხელისმომწერნი, ვინც 2024 წლის 26 ოქტომბრის არჩევნებზე ქართველი ხალხისგან მივიღებთ მანდატს, ვიღებთ ვალდებულებას და ვდებთ პირობას, რომ შევასრულებთ ამ ქარტიაში ჩაწერილ პირობებს პირველივე საგაზაფხულო სესიის დასრულებამდე და შესრულებისთანავე მომზადდება და ჩატარდება ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები თავისუფალ და სამართლიან პირობებში.

ასევე, ვდებთ პირობას, რომ მთავრობა, რომელიც ამ სამოქმედო გეგმის აღსრულებაზე იქნება პასუხისმგებელი წარდგენილი იქნება საქართველოს პრეზიდენტის მიერ.

.

 

 

La « Charte géorgienne » reflète l'ordre et les exigences de la société. Elle sert également, dans son essence et son esprit, à prendre les principales mesures qui sont d'une importance existentielle pour la société d'aujourd'hui.

Les démarches entreprises par les signataires de cette charte trouvent également écho dans le point 9 de la recommandation européenne.

Voici les étapes :

1.  Annulation des lois nuisibles au parcours européen du pays

Toutes les lois contraires à la Voie européenne et aux recommandations européennes seront abrogées immédiatement. En particulier, la loi "Sur la transparence de l'influence étrangère", c'est-à-dire la loi russe, les amendements au "Code électoral", ce qu'on appelle Lois sur les écoutes téléphoniques et offshore et plus encore.

Les poursuites à motivation politique contre les manifestants participant à la manifestation de 2024 seront également annulées et l'amnistie sera acceptée .

2.  Libérer la justice et restaurer la confiance

Renvoi du tribunal

·        Nous nous débarrasserons de la domination clanique en vérifiant la bonne foi des juges, l'origine des biens clandestins ;

·        Ce contrôle concernera tous les juges dont les décisions politiquement motivées ont porté atteinte à la confiance dans la Cour et terni sa réputation ;

·        L'inspection concernera tous les membres de la Cour Constitutionnelle, du Conseil Suprême de Justice, de la Cour Suprême, les présidents de la Cour d'Appel et du Tribunal Municipal ;

·        Le chèque s'appliquera également à tous les nouveaux juges. De nouveaux juges seront ajoutés au tribunal, ce qui éliminera la surpopulation du tribunal et le non-respect des délais d'audition des affaires ;

·        Le système de distribution électronique des affaires au tribunal sera pleinement mis en œuvre afin d'exclure les influences politiques dans le processus de distribution des affaires ;

·        Les juges ne pourront pas occuper de postes administratifs pour un second mandat ;

·        Nous renforcerons le mandat du tribunal avec jury et étendrons son autorité aux affaires d’un grand intérêt public.

 

La réforme fondamentale du Conseil Supérieur de la Justice portera sur :

-   Les pouvoirs excédentaires du Conseil supérieur de la justice seront supprimés, à savoir :

·        le droit à une procédure disciplinaire, qui constitue un levier pour les juges de poursuite ;

·        le droit d'élire les présidents des organes administratifs sera supprimé ;

·        L'École de justice deviendra indépendante du Conseil ;

·        La procédure de sélection des juges de la Cour suprême va changer : le conseil sélectionnera uniquement les candidats selon les critères établis par la constitution et soumettra la liste complète au parlement, qui les sélectionnera.

Il est interdit aux membres du Conseil :

·        occuper d'autres postes administratifs;

·        Possibilité de sélectionner deux fois.

Les décisions importantes du Conseil seront influencées par les membres non-juges.

 

3.  Les autres étapes prioritaires des réformes concernent :

Le bureau du procureur

·        Le procureur général est élu avec un quorum élevé et pour un seul mandat

·        Le Conseil du Procureur sera renforcé

Susi/MIA

Afin de déconcentrer le pouvoir, une réforme fondamentale du SUS et du ministère de l'Intérieur sera menée. Un contrôle parlementaire efficace sera instauré sur les activités de chacun d'eux, ce qui les protégera des influences politiques.

Service d'enquête spécial

Nous renforcerons et accorderons une réelle indépendance pour protéger les droits des citoyens en cas de violence commise par les forces de l'ordre.  

Agence anti-corruption

Nous séparerons l’exécutif du gouvernement et leur donnerons un véritable levier. Tout d’abord, il sera doté de pouvoirs d’enquête sur les affaires de corruption, dont il ne dispose pas aujourd’hui.

Le chef de l'agence sera élu par le Parlement géorgien et il sera responsable devant le Parlement.

Banque Nationale

Nous restaurerons l’indépendance en augmentant le nombre de membres du conseil d’administration et en rééquilibrant les membres exécutifs et non exécutifs.

La possibilité de prendre des décisions individuelles est exclue.

L'ordonnance du président de la Banque nationale, qui contredit les obligations internationales de la Géorgie, sera annulée.

organismes de réglementation

Nous le libérerons de toute influence politique et des dirigeants indépendants seront nommés démocratiquement.

 

4.  Améliorer le système électoral

Des conditions appropriées seront créées pour la tenue d’élections justes et libres :

La procédure d'élection du président de la CEC et du personnel de la CEC sera améliorée, la barrière sera abaissée, la possibilité de créer des blocs sera rétablie, la procédure de financement des partis sera révisée et la diaspora aura la possibilité de participer aux élections.

 

Créer une nouvelle réalité politique

Nous, signataires de cette charte, qui recevront un mandat du peuple géorgien lors des élections du 26 octobre 2024, nous engageons et nous engageons à remplir les conditions écrites dans cette charte avant la fin de la première session de printemps, et une fois achevée, des élections parlementaires anticipées seront préparées et organisées dans des conditions libres et équitables.

Nous promettons également que le gouvernement qui sera responsable de la mise en œuvre de ce plan d'action sera nommé par le Président de la Géorgie.

 

 

 

 

Retour début