ამ ქართული საფლავემის  პირველი კომპიუტერიზებული სიაჩვენმა მეგობარმა , ლუკ მელუა(1936-2010) შექვნა ,

ხსოვნა იყოს მისი

 

     

nomeri

saxeli da gvari

 

 

a

 

533

abaSiZe aleqsi

1902-1989

943

abaSiZe SoTa

1915-1995

533

abaSiZisa mariam davine

.-1954

660

abduSeli Salva

1898-1966

660

abduSelisa luba

1895-1985

732

axvlediani vaso

1910-.

635

axvledianisa deniz nuzared

1936-1991

732

axvlediani dimiTri

1902-.

732

axvlediani gogi

 

635

axvlediani gogi

1933-1998

635

axvlediani valiko

1896-1965

772

alania aleqsandre

1905-1942

785

alaviZe dimiTri

1897-1978

785

alaviZe odeT

1900-1982

594

alSibaia Salva

1912-1969

740

alSibaia kako

1901-1986

608

alSibaia mixo

1908-1967

601

ananiaSvili mito

1892-1968

531

anso irine

1910-1994

693

anTaZe apolon

1892-1993

693

anTaZisa ekaterine gavrilovi

1900-1974

669

anTaZe evsevi

1891-1973

669

anTaZe irine

1904-1982

693

anTaZe nikoloz ("TaTarxan")

1902-1997

573

auSTrovi ruben

1887-1937

568

araviaSvili arCil

1881-1940

636

arseniZe raJden (miSa)

1880-1965

674

asaTiani aleqsandre

1885-1953

776

asaTiani diomoTion

1890-1962

703

asaTiani akaki

1899-1980

703

asaTianisa  deniz

1902-1988

631

asaTiani galaqtion

1882-1970

798

asaTioani vano

1900-1987

798

asaTioanisa qeTo xuciSvili

1905-1981

631

asaTianisa sara

1892-1966

631

asaTiani sosifatre

1876-1971

 

b

 

686

baduraSvili aleqsandre

1903-1982

683

baxraZe Sakro

1870-1938

716

baxTaZe daTiko

1920-1974

718

baqraZe vano

1900-1970

534

baqraZe lado

1884-1953

731

balanCivaZe leonti

1893-1981

737

baramiZe grigol

1907-1986

739

baraTeli sandro

1911-1985

516

barnovisa elene goCitaSvili

1902-1990

516

barnovi nikoloz

1885-1958

756

begiaSvili daniel

1923-1997

756

begiaSvili dimiTri

1910-1981

941

begiaSvili irodion

1909-1991

615

belisa qeTevan gegeWkori

1910-1985

615

bel remon

1907-1966

633

beliaSvili vladimer (lado)

1906-1961

938

belan fernan

1912-1992

672

beraZe aleqsandre

1905-1969

461

berbiWaSvili gabo

1881-1949

467

berZeniSvili giorgi

1898-1947

768

bereJianisa Tamar

1908-1983

727

berekaSvili daviT

1893-1976

727

berekaSvili gaioz

1918-1994

727

berekaSvilisa naTela

1924-1986

727

berekaSvilisa nino mgalobliSvili

1929-2000

727

berekaSvilisa nino faataSvili

1893-1975

783

beriaSvili vaxtang

1919-1987

934

beriSvilisa krisTian lekler

1920-1992

934

beriSvil mamia

1917-2003

626

beriZe Serifa

1887-1971

735

beriZe giorgi

1915-1988

735

beriZe rene

1913-1997

776

betaneli ivane

1871-1956

776

betaneli iulia

1873-1959

714

bokuCavasi ida

1910-1995

714

bokuCava nikoloz

1907-1973

711

bolqvaZe maTe

1891-1975

719

bolqvaZe gerasime

1898-1986

719

bolqvaZisa mariam (mania)

1898-1986

734

bornaev akoev boris

1923-1988

478

bocvaZisa dalila leisen

1894-1974

478

bocvaZe ivane

1902-1945

773

buaCiZe daviT

1892-1974

800

bulez fetre

1920-1997

 

S

 

654

SalamberiZe vaso

1900-1960

763

SanSiaSvili giorgi

1902-1978

649

SarabiZe lado

1900-1975

564

SarabiZe nikoloz

.-1942

649

SarabiZisa Tamar

1912-1961

577

SaraSiZe daTiko

1886-1935

598

SaraZe filipe

1897-1968

717

SaviSvili levan

1916-1973

730

SavlayaZe Salva

 

730

SavlayaZe Tereza an

 

516

Sedo vano

1915-1988

472

Sengelia Salva

1899-1946

472

Sengeliasi mariluiz merlin

1906-1989

769

ServaSiZe miSa

1909-1977

766

SublaZe viqTor

1904-1978

 

d

 

634

dadeSqelianisa qeTevan (qeTo)

1888-1977

634

dadeSqelianisa nino

1892-1961

688

dadiani a.

 

597

dadiani giorgi

1912-1985

597

dadiani qeTevan

1913-1996

597

dadianisa lusi Tiu

1910-1989

597

dadianisa meri

1880-1968

597

dadiani nikoloz (koki)

1879-1939

646

dalas (dalaqiSvili) sevasti

1887-1983

752

daTiaSvili  olga

1937-2013

752

daTiaSvilisa SuSana gurCiani

1899-1999

752

daTiaSvili dimiTri

1908-1981

34

davidovi vladimer

1885-1961

947

davriSaSvili giorgi

1931-2004

742

de leTesi SuSana vaCnaZe

1903-1981

715

dekoTinisa manana laRiZe

1938-1986

766

desuer marsel

1914-1978

766

desuer SuSana

1920-1988

653

devdariani arkadi

1894-1960

692

doliZe miSa

1906-1977

692

doliZisa simon

1921-....

691

dondua saSa

1917-1999

690

dondua Jeneviev

1924-2004

691

dondua levan

1918-1975

691

dondua lida

1896-1979

690

dondua oTar

1924-2005

691

dondua sergo

1916-1985

691

dondua vaso

1888-1942

751

dumikovi sona

1904-2002

764

dy fui de kuariduk ivon

1879-1978

665

dukro madelen

1896-1976

 

j

 

707

jayeli qaixosro

1921-2005

707

jayeli nikoloz

1887-1970

707

jayelisa Tamar

1900-1970

592

janeliZe duso

 

592

janeliZe iona

1887-1967

944

jafariZe irakli

1911-1996

580

jafariZisa marTa

1934-1934

579

jafariZisa nino

1879-1963

579

jafariZe petre

1906-1966

579

jafariZe ivane

1869-1934

776

javaxiSvili giorgi

1900-1979

523

javeliZe vladimer

1896-1957

787

javriSaSvilisa babula helm

1896-1977

575

jiblaZisa eva

1876-1936

575

jiblaZe valia

1907-1978

555

jorbenaZe zosime

.-1943

 

 

 

 

e

 

571

ebraliZe ermalo

....-1939

620

eliava ika

.-1966

666

elioziSvili giorgi

1906-1929

570

emuxvari arzayan

1880-1939

776

emuxvari vladimer

1886-1961

754

enukiZe vano

1907-1979

583

eraZe a.

1921-1930

583

eraZe giorgi

1882-1971

583

eraZisa olra

1883-1963

666

eristavi aleqsandre

1882-1943

666

eristavi rima

1904-1979

666

eristavi Tamar

1886-1975

788

eristavi rafo

.-1977

524

erqomaiSvili daviT

1900-1957

 

 

 

 

g

 

553

gaxokiZe ivane

1883-1943

776

gamrekeli elene

1879-1961

741

gamsayurdia a.

.-1984

668

gaCeCilaZe v.

1890-1972

652

gobeCia ioseb

1879-1962

652

gobeCia rene

1897-1960

556

goguaZisa nametia berZeniSvili

1891-1988

556

goguaZe vladimer

1881-1954

643

gomarTelisa elene

1883-1964

317

gordelaZe oresti

1923_2012

680

gociriZe miSa

1897-1983

799

guCmaZe dsanTien boris

1915-.

799

guCmaZisa margariTa Josin

1913-1982

647

grasman Tolia

1901-1962

647

grasmanisa veronika CxeiZe

1909-1986

937

grigolaSvili giorgi

1904-1991

937

grigolaSvili beni sTrom

1910-2001

665

gedevaniSvili arCil

1898-1971

772

gegelaSvili pelagia

1888-1969

772

gegelaSvili simon

1888-1956

318

gegeWkori evgeni

1882-1954

318

gegeWkorisa olra mgalobliSvili

1885-1963

318

gegeWkori sosiko

1911-1927

942

gelaSvili elene

1939-1993

755

gelaSvili kolia

1909-1979

671

gelaSvili Sio

1907-1974

599

giorgaZe Salva

1906-1968

599

giorgaZisa naTela

1904-1979

699

gvarjalaZe kolia

1884-1969

705

gvetaZe grigol

1906-1971

750

gvetaZe givi

1939-1981

 

 

 

 

h

 

677

huls lesli

1892-1980

677

hulsisa nino mikelaZe

1894-1975

 

 

 

 

i

 

468

imnadZe sergo

1878-1947

531

imnaiSvili qristafore

1890-1989

536

imnaiSvili nikoloz

1896-1963

536

imnaiSvili nikita

1888-1953

694

inasariZe karlo

1919-2007

694

inasariZisa nina ivanovi

1937-1968

726

inskirveli prokofi

 

520

inwkirveli valiko

1902-1958

776

ivanenko evdoqsi

1900-1976

776

ivanenko nikoloz

1892-1963

616

ivanicki ingilo rafiel

1886-1966

 

 

 

 

J

 

762

Jene mariam

1913-1997

687

JRentisa JaneT andriu

1916-

519

Jrenti kvirosi

1882-1958

710

Jordania gigo

1908-1974

701

Jordaniasi ina

1875-1967

710

Jordaniasi marina

1916-2003

701

Jordania noe

1868-1953

650

JorJoliani anton

1886-1973

567

JorJoliani daTiko

1898-1940

471

Juruli konstantine

1907-1946

470

Juruli giorgi

1865-1951

470

Juruli elene

1879-1974

471

Jurulisa irmgard neuman

1910-1946

637

Jrenti giorgi

1868-1964

637

Jrenti leonti

1888-1969

687

JRenti tariel

1910-1976

 

 

 

 

k

 

317

kaxelaZe daviT

1881-1953

317

kakeladzisa sofio  (sona) gogiachvili

1880-1943

744

kalandaZe Salva

1907-1984

554

kalandadZe nestor ("eSmaki")

1877-1943

629

kandelaki konstantine

1883-1958

690

kandelaki babulia

1880-1968

686

kargareTeli aleqsandre (saSiko)

1899-1983

743

kavreliSvili ermalo

1912-1983

546

kediasi sofio CijavaZe

1885-1993

546

kedia spiridon

1884-1948

546

kedia Teo

1921-2014

477

kediasi agrapina TavarTqiladZe

1888-1968

747

kedia dika

1932-1983

477

kedia meqi

1878-1945

747

kedia miSa

1902-1952

477

kediasi olga tufuriZe

1858-1936

521

kemularia ioseb

1879-1957

521

kemulariasi margariTa eiSenlaub

1892-1968

551

kinwuriSvili aleqsandre

1900-1976

551

kinwuriSvilisa Tina

1906-1996

535

kobaxiZe apolon

1881-1953

610

kobaxiZisa olra smirnova

1902-1989

610

kobaxiZe parmen

1891-1967

673

kobalaZe giorgi

1905-1972

673

kobalaZisa SuSana Jervel feTersen

1908-1996

683

kobiaSvili irakli

1911-1944

683

kobiaSvili kira

1910-1994

538

kobiaSvili aleqsandre

1892-1952

683

kobiaSvili siko

1902-1976

560

kokaia ivliane

.-1942

612

kokesi nino nikolaZe

1881-1972

565

kupraZe isidore

1902-1941

549

kvarcxava nestor

1905-1945

614

kvitaiSvili akaki

1891-1966

663

kvitaiSvili marTa

1880-1929

663

kvitaiSvili simon

1874-1960

 

 

 

 

q

 

706

qalandariSvili* giorgi

1909-1971

639

qarselaZe isidore

1888-1971

563

qarcivaZe SoTa

1894-1942

697

qavTaraZe kale

1885-1970

681

qavTaraZisa salome meeder

1919-1978

727

kereseliZe giorgi

1944-2003

727

kereseliZe TinaTin

1951-2009                      

791

qereseliZe leo

1908-1979

786

qeseli mixeil

1910-1977

781

qlidiaSvili

 

655

qorqia aleqsandre

1879-1959

780

qurcikaSvili arCil

1905-1928

527

qurcikiZe ale

1892-1964

527

qurcikiZesi barbara  wulukiZe

1896-1992

547

qurcikiZe valiko

1907-1936

466

quTaTelaZe aleqsandre

1894-1948

602

qvariani daviT

1899-1970

 

 

 

 

x

 

658

xelaZe daviT

1887-1957

764

xomeriki koleT

1915-1999

702

xundaZe mixeil

1898-1983

702

xundaZisa  fegi nelson

1906-1979

776

xuCua konsTanTine

1898-1993

776

xuCua mariam

1897-1997

 

 

 

 

y

 

797

yifiani giorgi

1910-1986

639

yifiani ruben

1882-1965

319

yuruliSvili david

1907-1994

319

yuruliSvili niko

1902-1982

 

 

 

 

l

 

771

labaZe vaso

1903-1977

542

laSkaraSvilisa elene

1884-1950

542

laSkaraSvili mixeil

1884-1952

759

laRiZe juanSer

1910-1980

715

laRiZe david

1898-1946

715

laRiZe Tamar

1904-1995

770

laRiZe irine

1913-2012

770

laRiZe Tornike

1907-1977

545

lifko ana kviliZe

1868-1945

948

lomaZe giordi

1907-2005

 

 

 

 

m

 

603

makaraSvili miSa

1903-1967

544

malvil (mamulaiSvili) iazon

1918-1983

767

mamulaSvilisa gunvor lindbom

1904-1978

767

mamulaSvili nikoloz

1904-1996

767

mamulaSvili stanislas

1907-1987

544

mamulaiSvili elene

1904-1998

545

mamulaiSvili levan

1866-1951

545

mamulaiSvilisa mariam

1885-1952

698

mamulaiSvilisa salome yanCeli

 

463

mamporia arkadi

1903-1949

658

manukian arseni

1894-1989

782

manwava isidore

1900-1944

595

marjaniZe vaso

1899-1968

696

maWavariani daviT

1879-1955

684

maWavariani erasto

1897-1976

696

maWavarianisa qeTevan

1903-1970

684

maWavariani Tariel

1963-1999

696

maWavariani vaxtang

1907-1974

530

maTiTaiSvili sergo

1886-1955

648

mSvenieraZisa koleT le dorz

1932-1966

648

mSvenieraZe vano

1920-1961

776

mdivani dimiTri

1887-1964

331

mdivanisa neli nakaSiZe

1888-1983

331

mdivani svimon

1876-1937

604

mdivani darispan

1902-1967

529

meburiSvili aleqsandre

1874-1961

529

meburiSvilisa elizabed

1880-1962

736

melia ilia

1915-1988

518

melqaZe aleqsandre

1901-1976

600

melqaZe nikifore

1895-1968

695

meluasi mariam barnovi

1913-1999

695

melua mirian

1903-1991

695

MELOUA Luc

-2010

727

mgalobliSvili griSa

1892-1960

727

mgalobliSvilisa elene laRiZe

1904-1984

774

mgelaZe martiane

1898-1979

557

mgelaZe vlasa

1871-1943

611

miminoSvili boris

1911-1983

611

miminoSvili samson

1871-1942

644

moniava sergo

1906-1963

751

mujiri david

1903-1971

530

muxaSavria Teofile

1883-1956

475

murmaniZe sergo

1892-1946

685

mWedliSvili arCil

 

 

 

 

 

n

 

618

nakaSiZe niko

1899-1966

607

nakaiZe Sura

1902-1975

524

nanaZe gogi

1908-1984

582

nasiZe niko

1887-1933

761

nasyidaSvilisa lida korZaia

1907-1997

761

nasyidaSvili miSa

1905-1979

745

nasaris sersio

1908-1983

784

nepokoiCicki k.

1904-1976

645

nikolaZe SoTa

1899-1963

624

nikolaiSvili nikoloz

1902-1965

552

nucubiZe ilia

 

638

nozaZe gogi

1901-1991

638

nozaZisa lida

1902-1991

638

nozaZe viqtor

1893-1975

 

 

 

 

o

 

749

oragveliZe apolon

1891-1982

530

oragveliZe nikoloz

1889-1969

548

oragveliZe nino

1944-1945

 

 

 

 

u

 

528

urataZisa ariana wulukiZe

1895-1955

789

urataZe daviT

1916-1978

528

urataZe griSa

.-1959

469

uruSaZe erasto

1879-1959

596

uruSaZisa erna meTke

1904-1968

469

uruSaZe luka

1882-1947

598

uruSaZe niko

1900-2000

598

uruSaZisa ivon kuturie

1895-1979

720

uCaZe griSa

1889-1976

 

 

 

 

f

 

476

faRava Sura

1879-1946

940

fanCuliZe aleksandre

1906-1992

701

faRavasi asmaT Jordania

1905-1984

701

faRava levan

1907-1998

476

faRava iuri

1878-1950

543

faCulia aleqsandre

.-1952

617

farcxaSvili petre

1897-1966

757

filoSvilisa mariam

1864-1946

776

filia nestor

1870-1955

562

fofxaZe giorgi

.-1942

679

forakiSvili giorgi

1901-1980

 

 

 

 

p

 

623

papava akaki

1890-1964

623

papavasi  Tamar

1886-1976

715

papuaSvili indigo

1907-1984

715

papuaSvili ira

1910-1987

676

patariZe elise

1896-1975

789

patariZe gulnara

1943-2003

606

periesi ekaterine anTaZe

1873-1967

583

pisSkina n.

1859-1942

 

 

 

 

R

 

645

RambaSiZe givi

1902-1930

645

RambaSiZisa vanda

1877-1945

645

RambaSiZisa medea

1899-1975

657

Rlonti valerian

1907-1959

713

RoRoberiZe mariam

1898-1978

 

 

 

 

r

 

933

ramiSvili akaki

1916-1999

932

ramiSvili beno

1907-1989

933

ramiSvilisa maro gogiaSvili

1888-1972

933

ramiSvili noe

1881-1930

933

ramiSvili Tamar

1926-1949

525

revaziSvili daviT

1887-1956

728

revkia andre

 

728

revkia nadin

 

792

riJamaze valenTine

1907-1990

779

robaqiZe grigol

1884-1962

936

ruxaZesi bernadeT sanTro

1906-2002

515

ruxaZe iaSa

1889-1958

936

ruxaZe vladimir

1902-1998

460

rusia meliton

.-1951

460

rusiasi nino

.-1949

 

 

 

 

s

 

602

sabaxtaraSvili Tamar

1899-1989

700

sabaxtariSvili  vasiko

1901-1980

700

sabaxtariSvili konstantine

1884-1938

670

sabanaZe kolia

1905-1975

765

saJiraSvili daviT

1887-1962

765

sairanen alma

1895-1945

465

salayai ioseb

1881-1940

780

salia kalistrate

1900-1986

780

saliaSI nino kurcikaSvili

1898-1993

796

saraliZisa  leonTine ser

1911-1996

796

saraliZe kolia

1914-1991

558

sarjvelaZe SoTa

1898-1927

559

sarjvelaZisa maro

1895-1942

725

sarjvelaZe pavle

1898-1981

725

sarjvelaZisa Tina

1909-1972

473

sefiskveradZisa nadeJda

1898-1946

473

sefiskveradZe platon

1894-1975

621

siamaSvilisa maniam

1891-1956

517

sidamon-erisTavi biZina

1900-1957

682

sinjikeli dimiTri

.-1976

464

skamkoCaiSviuli Salva

1904-1949

464

skamkoCaiSviulisa Jozefina Jerard

1906-1979

622

sxirtlaZe daviT

1881-1965

748

skondia dimo

1903-1982

748

skondia vladimer

1939-1991

776

sogoraSvili sofio

1883-1961

537

soxaZe Salva

1905-1952

532

sulaqveliZe vladimer

1884-1954

641

surgulaZe kodara

1903-1964

724 stouroa rusudan

1933-2007

724 sturua marTa

724

sturua miSa

1906-1973

462

svaniZe vlasa

1902-1949

 

 

 

 

t

 

704

tarasaSvili saSa

1909-1970

723

tatiSvili aleqsandre

1901-1972

32

tatunaSvili zaqaria

1899-1952

667

titviniZe levan

1908-1971

790

togoniZe giorgi

1905-1999

790

togoniZe varlam

1907-1937

593

turuSisa Jan

1891-1974

593

turuSi vaso

1892-1969

721

tvaliaSvili levan

1910-1973

T

609

TakTakiSvili  SoTa

1909-1943

793

TaqTaqiSvili Teimuraz

1911-1992

793

TaqTaqiSvilisa Tamar gvazava

1914-2000

931

TayaiSvili Saliko

1932-1998

317 TayaiSvili ilia

1901-1986

317 TayaiSvili Tamar

1909_1984

317

TayaiSvili eTeri

1934-1965

731

Tamas florika flora

1910-1970

776

Ter sTefanovi lusi

.-1958

783

Tie mariam irine

1909-1976

645

ToxaZe nikoloz

1901-1975

645

ToxaZisa Tamar RambaSiZe

1901-1996

572

ToTinaZe vaso

1900-1938

800

TranSan Jak

1920-2004

 

 

 

 

C

 

320

CaxvaZe maraoz

1881-1943

566

CaCua giorgi

1905-1941

474

WavWaniZe ivane*

1885-1946

623

WeiSvili aleqsandre*

1905-1991

623

WeiSvilisa mayvala*

1950-1975

776

Cerkesi elene

1889-1969

561

CikvilaZe svimon

1880-1955

678

CirakaZe severian

.-1975

539

CiCua zaqaria

1876-1957

613

CxaiZe ilia

1902-1935

738

CxaiZe kvirosi

1896-1987

662

CxeiZe aleqsi

1953-1978

662

CxeiZe gaioz

1888-1964

662

CxeiZe gogi

1908-1970

630

Cxenkeli akaki

1874-1959

709

Cxenkeli aleqsi

1904-1985

630

Cxenkelisa makrine

1881-1967

619

Cxonia alexandre

1882-1967

664

ColoyaSvili qaixosro

1888-1930

627

CubiniZe mixeil (miSa)

1892-1962

627

CubiniZe valiko

1891-.

 

 

 

 

W

 

474

WavWaniZe ivane*

1885-1946

776

WaWava folin

1889-1979

776

WaWava vano

1888-1953

946

WavWavaZe miSa

1968-2003

698

WavWavaZisa mariam Ckonia

1896-1969

623

WeiSvili aleqsandre*

1905-1991

623

WeiSvilisa mayvala*

1950-1975

656

WeliZe gramiton

1902-1959

656

WeliZe valiko

1902-1979

459

WurRulaSvili lado

1902-1950

581

WumburiZe nikoloz

1886-1933

 

 

 

 

c

 

729

cagarelisa elene

 

729

cagareli miSa

 

578

cecxlaZe geronti

1888-1933

777

cincaZe noe

1886-1978

935

ciciSvili lulu

1907-2000

935

ciciSvilisa monik berniSa

1933-1998

935

ciciSvili vaxtang

1892-1964

609

ciciSvili zurab

1903-1967

708

cxaqaia grigol

1888-1973

 

 

 

 

w

 

651

wereTeli giorgi

1880-1960

712

wereTeli iorgi

1917-1993

775

wereTeli irakli (kaki)

1881-1959

778

wereTeli mixeil

1878-1965

540

wereTeli svimon

1870-1951

597

wereTelisa anastasia

1863-1950

757

wreTelisa ana filoSvili

1905-1982

757

wreTeli grigol

1904-1985

597

wereTeli svimon

1853-1931

753

wilosani valiko

1901-1980

625

wulaZe bagrat

1904-1996

625

wulaZisa boka

1907-1964

661

wulaZe pani

1915-1986

661

wulaZe tarasi

1903-2002

661

wulaZe vaso

1890-1969

661

wulaZisa vera

1907-1964

776

wulukiZe nino

1886-1962

 

 

 

 

v

 

801

vaSaZe pavle

1903-1989

541

vadaWkoria akaki

1901-1951

202

vadaWkoria ambergi

1887- 1930

526

vardoianisa mariam

1885-1965

526

vardoiani mikirtiC

1871-1955

659

varlamiSvili feliks

1903-1986

659

varlamiSvilisa zire binder

1903-1991

760

vaCnaZe daviT

1902-1994

709

vaCnaZe giogi

1909-1997

689

vaCnaZe giorgi

1925-1998

760

vaCnaZe goglik

1904-1980

689

vaCnaZe vano

1899-1976

709

vaCnaZisa qeTevan Cxenkeli

1905-1973

311

(murvaniZe)

1890-1972

311

(murvaniZe)

1886-1946

311

(murvaniZe)

1912-1939

 

 

 

 

 

631

vilamovskasi elene asaTiani

1897-.

 

 

 

 

z

 

522

zaqariaZe aleqsandre

1884-1957

522

zaqariaZe valerian

1911-1976

733

zaldastaniSvilisa marian irseli

1896-1982

733

zaldastaniSvili soliko

1891-1941

550

zdaneviCi ilia (iliazd)

1894-1975

550

zdaneviCisa ronke akinsemoiin

1919-1945

776

zaqaia Tamar

1887-1968

776

zaqaia viqtor

1875-1962

642

zurabiSvili arCil

1896-1964

252

zurabiSvili giorgi

1898-1944

252

zurabiSvili ivane

1872-1940

612

 

zurabiSvili zeinab

1922-2016

612

zurabiSvili levan

1900-1975

252

zurabiSvilisa nino nikolaZe

1873-1959

642

zurabiSvilisa re muso

1906-1982

939

zurabivilisa ivon renar

1928-1992